Scurtă biografie

 

Poetă, eseistă, critic literar, traducătoare, publicistă, Simona-Grazia Dima este, prin formaţie, filolog, absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, cu diplomă de merit, ca şefă de promoţie naţională. A avut un debut precoce, la 8 ani, cu o scenetă premiată la un concurs iniţiat de Teatrul de păpuşi din Timişoara, jucată în turnee prin ţară şi străinătate (Modena, Italia). Redactor în cadrul Academiei Române din Bucureşti, membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (din 2001), secretar al PEN-Clubului Român (din 2006).

 

Colaborează susţinut la revistele majore din ţară şi la publicaţii literare din străinătate şi este autoarea a 15 volume apărute, dintre care 11 culegeri de poeme: Ecuaţie liniştită, Dimineţile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Timişoara, 1999), Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, Dreptul rănii de a rămâne deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor; trei volume de critică literară şi eseistică: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani. O anchetă literară (în colaborare cu Aurelian Titu Dumitrescu), Labirint fără minotaur, Blândeţea scorpionului, o traducere de orientalistică din limba engleză: Arthur Osborne, Sri Ramana Maharshi sau Calea Cunoaşterii Supreme, traducere din limba engleză (titlul original: Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge).

 

Poeziile şi eseurile sale au fost traduse în limbile engleză, franceză, italiană, germană, maghiară, slovacă, turcă, galeza scoţiană. Prezentă în antologii editate în ţară şi în străinătate, în numeroase volume colective, participantă la manifestări literare naţionale şi internaţionale.

Powered by WordPress | Designed by: Online Games | Thanks to DJ, Games and Addicting Games