Simon-Grazia Dima în volume colective și antologii

 

1. Streiflicht (Lumină piezişă), Übersetzer (trad.) Christian W. Schenk, Dionysosverlag (Ed. Dionysos), Deutschland (Germania), ediţia a 2-a, toamna 1994.

2. Casa Faunului. 40 de poeţi contemporani transpuşi în engleză, franceză şi germană, Ed. Hestia, Timişoara, 1995.

3. Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart, Ausgewählt, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Dieter Schlesak, Berlin, Edition Druckhaus, 1998.

4. Un destin istoric: Biserica Română Unită, ancheta revistei “Vatra”, Revista „Vatra” şi Ed. Arhipelag, Târgu-Mureş, 1999.

5. O antologie a poetelor din România, întocmită de Constantin Popescu-Ulmu, cuvânt-înainte de Alexandru Condeescu, Ed Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2000.

6. Aura Christi, Labirintul exilului, Bucureşti, Ed. Crater, 2000 (şi în ediţia a doua, cu acelaşi titlu, Bucureşti, Ed. Ideea Europeană, 2005).

7. Contemporanul Ideea Europeană, Romanul românesc în colocvii (1999, 2000, 2001), ediţie alcătuită de Aura Christi, Bucureşti, „Contemporanul Ideea Europeană” şi Ed. Semne, 2002.

8. Canon şi canonizare, (răspunsuri la o anchetă literară, sub îngrijirea lui Marin Mincu), Constanţa, Ed. Pontica, 2003.

9. Zona. Prozatori şi poeţi timişoreni din anii ’80 şi ‘90, o antologie de Viorel Marineasa şi Gabriel Marineasa, Ed. Marineasa, Timişoara, 2003.

10. Eugeniu Nistor, Iulian Boldea, Antologia poeţilor ardeleni contemporani, Târgu-Mureş, Ed. Ardealul, 2003.

11. Dosarul Cenaclului Euridice (coord. Marin Mincu), vol. 1, Bucureşti, Ed. Ziua, 2003.

12. Dosarul Cenaclului Euridice (coord. Marin Mincu), vol. 2, Bucureşti, Ed. Ziua, 2003.

13. Dosarul Cenaclului Euridice (coord. Marin Mincu), vol. 3, Constanţa, Ed. Pontica, 2004.

14. Hristu Cândroveanu, Antologia poeziei române contemporane în grai aromân, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea părintească”, 2004.

15. Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”, ediţia a III-a, Colocviul „Singuri în satul global”, September 17–23, 2004, Neptun / Mangalia / Bucharest, Bucureşti, Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, 2004; Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”, ediţia a III-a, 2004, Texte literare / Literary Texts, Bucureşti, Redacţia publicaţiilor pentru străinătate, 2004.

16. Antimemorii 4, Interviuri şi confesiuni, Bucureşti, Ed. Fundaţiei PRO, Biblioteca Ziarului de Duminică, 2004.

17. Dosarul Cenaclului Euridice (coord. Marin Mincu), vol. 4, Constanţa, Ed. Pontica, 2005.

18. Biblioteca revistei Convorbiri literare”, Antologia 2006, Iaşi, Convorbiri literare, 2007.

19. Aura Christi, Exerciţii de destin – Dialoguri, Bucureşti, Ed. Ideea Europeană, 2007.

20. Timpul poeziei / Time of poetry, Poete contemporane / Contemporary Poetesses, antologie bilingvă / Bilingual Anthology, antologie română-engleză, Romanian-English Anthology, traduceri de / translated into English by Victoria Milescu, prefaţă de /preface by Radu Voinescu, Bucureşti, Casa Editorială Odeon, 2009.

21. Constantin Abaluţă, Mi-ar trebui un şir de ani / It Might Take Me Years, antologie bilingvă de poezie a membrilor PEN_Clubului Român, tradusă de colectivul Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan, Universitatea din Bucureşti, Director Lidia Vianu. Textele au fost stilizate de poeţi britanici din grupul poetry pf al agentei literare Anne Stewart, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009.

22. Prix littéraires. Premios literarios. Naji Naaman’s Literary Prizes 2009, Maison Naaman pour la culture, Jounieh (Liban), 2009.

23. Angela Furtună, La anul, la Ierusalim, o carte…, Suceava, Ed. Biblioteca Bucovinei, 2009 (coperta Devis Grebu).

24. Biblioteca revistei Convorbiri literare”, Antologia 2010, Iaşi, Convorbiri literare, 2011.

25. Compendium of Translated Poetry, compiled by C. George Sandulescu and Lidia Vianu for the express purpose of teaching the theory of translation to Romanian Poets, Anthology, English-Romanian, Bucharest/Bucureşti, Contemporary Literature Press, Editura pentru literatură contemporană, 2011 (prezentă în acest volum cu traducerile a 11 poeme din creaţia marelui poet clasic englez Gerard Manley Hopkins).

26. Balcanica 5, Poeţi români şi greci (Theoni Kotini, Corneliu Antoniu, Stella Leontiadou, Simona-Grazia Dima, Costas Nousias, Ioan Es. Pop, Maria Topali, Valeriu Stancu, Haris Vlavianos, Nicolae Tzone, Monica Voudouris), Brăila, Ed. Proilavia, 2011.

27. Ahile Z. Verescu (coord.), Recitindu-l pe René Guénon, Bucureşti, Ed. Civitas, 2011.

28. Interviurile „Bucovinei literare”, 1990–2010, antologie realizată de Constantin Arcu şi Sabina Fînaru, Editura Universităţii „Ştefan cel mare”, Suceava, 2011.

29. Dumitru Chioaru (coord.), Noua poezie nouă. O antologie de poezie română postmodernă, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2011, colecţia Magister.

30. Revista „Vatra”, Kocsis Francisko, Dirijabilul de hârtie, Cele mai frumoase poezii 1971–2011, Târgu-Mureş, Ed. Ardealul, 2011.

31. Marian Oprea, Poeţi din Banat. Cele mai frumoase poezii, antologie, Timişoara, Ed. Brumar, 2011.

Powered by WordPress | Designed by: Online Games | Thanks to DJ, Games and Addicting Games