Simona-Grazia Dima – O listă in extenso a ecourilor critice la volumele sale

I ÎN VOLUME:

1. Traian T. Coşovei, Pornind de la un vers, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1990, p. 175-178.

2. Alexandru Ruja, Parte din întreg, Timişoara, Editura de Vest, 1994, p. 317-318.

3. Lucian Alexiu, Casa faunului. 40 de poeţi contemporani…, Timişoara, Ed. Hestia, 1995, p. 146.

4. Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni (DSB), Timişoara, Ed. Amarcord, 1996, p. 49-50.

5. Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Timişoara, Ed. Excelsior, 1999, p. 169-175.

6. Mircea A. Diaconu, Feţele poeziei. Fragmente critice, Iaşi, Ed. Junimea, 1999, p. 170-175.

7. Aura Christi, Labirintul exilului, eseuri, Bucureşti, Ed. Crater, 2000, p. 261-272.

8. Gheorghe Grigurcu, Poezie română contemporană, vol. I, Iaşi, Editura revistei Convorbiri literare, 2000, p. 555-557.

9. Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945-1999). Dicţionar bibliografic, Timişoara, Ed. Marineasa, 2000, p. 69-70.

10. Ioan Bogdan-Lefter, Scriitori români din anii ’ 80-’90. Dicţionar biobibliografic, vol. 1, A-F, 2000, p. 209-210.

11. Rodica Draghincescu, Tangouri pe trambulină (yeseuri), Piteşti, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, 2001, p. 72-79.

12. Irina Petraş, Feminitatea limbii române. Genosanalize, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002, p. 177-178.

13. Geo Vasile, Poezia română între milenii, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, p. 73-75.

14.  Who’s who în România, Bucureşti, Ed, Pegassus Press, 2002, p. 190.

15. Radu Voinescu, Spectacolul literaturii. Studii de critică şi teorie literară, Bucureşti, Ed. Muzeul Literaturii Române, 2003, p. 90-91.

16. Dumitru Chioaru, Developări în perspectivă. Generaţia poetică ’80 în portrete critice, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2004, p. 74-76.

17. Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, coordonator Eugen Simion, C/D, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004, p. 658-659.

18. Alexandru Pintescu, Retorica aproximaţiei. Breviar de poezie optzecistă, Iaşi, Ed. Timpul, 2004, p. 189-192.

19. Lucian Chişu, Nouăzecişinouă de cărţi, Craiova, Fundaţia Scrisul românesc, 2004, p. 84-86.

20. Gheorghe Mocuţa, Sistemul modei optzeciste. Primul val, Bucureşti, Ed. Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2004, p. 153-158.

21. Horia Gârbea, Arte parţiale. Cronici şi portrete, Bucureşti, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti şi Editura Muzeul Literaturii Române, 2005, p. 31-32.

22. Universitatea de Vest, Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2005, p. 243-246.

23. Mircea A. Diaconu, Atelierele poeziei, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005, p. 197-199.

24. Radu Voinescu, Subiecte I. Scriitori români contemporani, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Libra, 2005, p. 232-249.

25. Adrian Ţion, Prezent literar, Craiova, Ed. Contrafort, 2006, p. 24-33.

26. Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române (DBLR), A-L, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2006, p. 490.

27. Iulian Boldea, Poeţi români postmoderni, Târgu-Mureş, Ed. Ardealul, 2006, p. 172-178.

28. Mircea Bârsilă, Poeţi contemporani I. Generaţia ’80, vol. I, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, p: 25-29.

29. Irina Petraş, Literatură română contemporană. O panoramă, Colecţia Dicţionare şi enciclopedii, Seria Mari dicţionare, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2008, p. 372-373.

30. Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Ed. Dacoromână TDC (Tempus Dacoromania Comterra), ediţia a doua, 2009, p. 942–943.

31. Irina Petraş, Literatură română contemporană. Prelungiri, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, p. 58.

32.  Aurelian Titu Dumitrescu, Viaţa la zi, vol. III, Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI, 2011, p. 35 şi 116-118.

33. Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor de azi, Iaşi, Ed. Porţile Orientului, 2011, p. 178.

34. Aureliu Goci, Poeţi români la frontiera mileniilor, Bucureşti, Editura Niculescu, 2012, p. 104–106.

 

II. ÎN PERIODICE:

1. Maria Petre, ABC, ABC, ABC, în „Scânteia pionierului”, an XVII (17), nr. 41 (1085), 12 octombrie 1966, p. 8.

2. D[ana] C[rivăţ], Pe scena mică a păpuşilor, în revista „Teatrul”, an XII (12), nr. 1, ianuarie 1967, p. 73-74.

3. Stela Mirel, Debut. Simona-Grazia Dima, în „Forum studenţesc”, an VIII (8), nr. 3 (54), aprilie 1980, p. 8.

4. Marcel Pop-Corniş, Vă prezentăm un tânăr poet. Simona-Grazia Dima, în „Orizont”, an XXXI (31), nr. 29 (643), 17 iulie 1980, p. 5.

5. Vasile Popovici, O poetă, în „Orizont”, an 37, nr. 10 (994), 7 martie 1986, p. 4.

6. Miomir Todorov, Upečatlivost trenutka (Momentul adevărului), în „Knijevni jivot”, an 30, nr. 1, 1986, p. 97.

7. Petru Ilieşu, Stille Gleichung, în „Neue Banater Zeitung”, an 30, nr. 7.229, 14 martie 1986, p. 3.

8. Eugen Dorcescu, Ecuaţie liniştită de Simona-Grazia Dima, în „Drapelul roşu”, an 43, nr. 12.787, 20 martie 1986, p. 2.

9. Zoran Iovanovici, Smirena jednočna, în „Banatske novine”, an 43, nr. 3917, 4 aprilie 1986, p. 3.

10. Traian T. Coşovei, Un tânăr autor, o carte. Simona-Grazia Dima – Ecuaţie liniştită, în SLAST, an 6, nr. 24 (247), 14 iunie 1986, p. 4.

11. Ioan Holban, Simona-Grazia Dima: Ecuaţie liniştită, în „Convorbiri literare”, an 92, nr. 11 (1203), 1986, p. 14.

12. Alexandru Ruja, Simona-Grazia Dima, Ecuaţie liniştită, în „Familia”, an 23 (123), nr. 5, 1987, p. 2.

13. Marin Mincu, Două poete, în „România literară” an 20, nr. 2, 8 ianuarie 1987, p. 9.

14. Daniel Vighi, Contemplarea esenţelor, în „Forum studenţesc”, an 15, nr. 1-2 (118-119), 1988, p. 15.

15. Mircea Mihăieş, Turneul candidaţilor, în „Orizont”, serie nouă, an 2, nr. 5 (1194), 2 februarie 1990, p. 10.

16. George Lână, Poezia la maturitate, în ziarul „Timişoara, an 6, nr. 73 (1251), 14 aprilie 1995, p. 6.

17. Ioan Moldovan, Simona-Grazia Dima. Scara lui Iacob, în „Familia”, an 31 (131), nr. 5, mai 1995, p. 39-40.

18. Adrian Popescu, Scara poeziei, în „Steaua”, an 46, nr. 7-8 (566-567), iulie-august 1995, p. 34.

19. Cornel Ungureanu, Două nume pentru poezia anului 1995: Simona-Grazia Dima şi Nicolae Popa, în „Orizont”, an 6, nr. 8 (1352), 14 august 1995, p. 10.

20. Adrian Dinu Rachieru, Simona-Grazia Dima şi „scutul aerian”, în „Luceafărul”, nr. 43 (252), 6 decembrie 1995, p. 5.

21. Petru M. Haş, Poetul regizează moartea…, în „Bucovina literară”, an 6, nr. 3-6 (61-64), martie-iunie 1996, p. 7-8.

22. Nicolae Coande, Elegii pentru fiinţele mici, în „Ramuri”, nr. 1-2-3 (956-957-958), ianuarie-februarie-martie 1996, p. 28.

23. Lucian Chişu, Peisaje interiorizate, în „Literatorul”, an 6, nr. 21-22 (242-243), 24 mai-6 iunie 1996, p. 4.

24. Adrian Ţion, Meditaţii lirice, în „Tribuna”, an 8, nr. 28 (2199), 11-17 iulie 1996, p. 4.

25. Rodica Draghincescu. Reverii caleidoscopice, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, an 7, nr. 33 (330), 15 august 1996, p. 4.

26. Adrian Dinu Rachieru, Generaţia ’80. Profil: Simona-Grazia Dima (Scara poeziei), în „Zburătorul”, an 8, nr. 1-2-3 (44-45-46), 1997, p. 27-28.

27. Gellu Dorian, Simona-Grazia Dima – Scara lui Iacob, în „Poezia”, an 3, nr. 3, primăvară-vară 1997, p. 214.

28. Gellu Dorian, Pe acelaşi raft. Plus. Simona-Grazia Dima, în „Convorbiri literare”, an 131, nr. 6 (18), iunie 1997, p. 2.

29. Ioan Romeo Roşiianu, Poemul iluminat cu iubirea tăcerii, în „Viaţa românească”, an 92, nr. 7-8, iulie-august 1997, p. 151-152.

30. Adrian Ţion, Incursiuni într-o noapte inventată, în „Steaua”, an 48, nr. 8, (iulie) 1997, p. 39.

31. Mihaela Dumitraşcu, Ţesăturile Penelopei. Simona-Grazia Dima, în „Paralela 45”, nr. 2286, 19 august 1997, p. 4.

32. Mihaela Dumitraşcu, Ţesăturile Penelopei. Simona-Grazia Dima (II), în „Paralela 45”, nr. 2292, 26 august 1997, p. 4.

33. Mihaela Dumitraşcu, Ţesăturile Penelopei. Simona-Grazia Dima (III), în „Paralela 45”, nr. 2286, 2 septembrie 1997, p. 4.

34. Adrian Ţion, Arhitectura norilor, în „Tribuna”, an 9, nr. 45-46 (2249), 6-26 noiembrie 1997, p. 4.

35. Viorel Mureşan, Simona-Grazia Dima: Noaptea romană, în „Poesis”, an 8, nr. 9 (93), septembrie 1997, p. 12.

36. Ştefan Borbély, Ecuaţii mici, liniştite, în „Poesis”, an 8, nr. 10 (94), octombrie 1997, p. 4.

37. Gheorghe Mocuţa, Poezia. Între imaginar şi fantastic, în „Arca”, an 8, nr. 10-11-12 (91-92-93), 1997, p. 164-166.

38. Geo Vasile, Cu capul în Noremaion, în „Luceafărul”, nr. 1 (345), 14 ianuarie 1998, p. 16.

39. Grigore Şoitu, Noaptea romană – Simona-Grazia Dima, în „Tomis”, an 3 (33), nr. 2 (331), februarie 1998, p. 6-7.

40. Cornel Ungureanu, Simona-Grazia Dima şi paradisurile poeziei, în „Orizont”, an 10, nr. 2 (1393), 19 februarie 1998, p. 10.

41. Mircea Bârsilă, Simona-Grazia Dima sau miza pe autoritatea proiectului liric, în „Calende”, serie nouă, nr. 2 (74), 1998, p. 5.

42. M. Rafael, Simona-Grazia Dima. Scara lui Iacob, poeme, în „Minimum” (Israel), an 12, nr. 130, ianuarie 1998, p. 51.

43. Mihaela Sfetcu, Lumea „ideală” – refugiu liric, în „Orient latin”, an 5, nr. 15, 1997, p. 18.

44. Gabriela Inea, Edenuri poeticeşti, în „Tomis”, an 3 (33), nr. 3 (martie), 1998, p. 51.

45. Aura Christi, Poemele Simonei-Grazia Dima, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, an 8, nr. 15 (416), 9 aprilie 1998, p. 4.

46. Aura Christi, Puterea fiinţelor mici, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, an 8, nr. 17 (418), 23 aprilie 1998, p. 4.

47. Ioan Viorel Boldureanu, Poezia ca drum de la mitologie la esenţe, în „Discobolul”, an 3, nr. 5 (13), mai 1998, p. 29-31.

48. George Vulturescu, Caietele cu (în)semne, în „Vatra”, an 27, nr. 5 (326), mai 1998, p. 19-20.

49. Ştefan Ion Ghilimescu, Citirea rosturilor în lumea ideală a poemului – Simona-Graztia Dima, Focul matematic, în „ArtPanorama”, nr. 8, iunie 1998, p. 5.

50. Adrian Popescu, Focul poetic, în „Steaua”, an 49, nr. 6, iunie 1998, p. 30.

51. Gheorghe Grigurcu, Paradis, Purgatoriu, Infern, în „România literară”, an 31, nr. 25, 24-30 iunie 1998, p. 5.

52. Horia Dulvac, O paradigmă a logicii plastice, în „Convorbiri literare”, an 132, nr 6 (30), iunie 1998, p. 30.

53. Gheorghe Marin, Experienţe poetice. Simona-Grazia Dima. Focul matematic, în „Universul cărţii”, an 8, nr. 7 (91), iulie 1998, p. 13.

54. Ion Chichere, Un vortex fermecat, în „Convorbiri literare”, an 132, nr 6 (30), iunie 1998, p. 30.

55. Nicolae Coande, Sub cifrul lui als ob, în „Convorbiri literare”, an 132, nr 6 (30), iunie 1998, p. 30.

56. Adrian Ţion, Îmblânzirea arderii, în „Poesis”, an 9, nr. 7-8 (103-104), iulie-august 1998,p. 17.

57. Mircea A. Diaconu, Simona-Grazia Dima sau focul matematic, în „Viaţa românească”, an 93, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1998, p. 228-230.

58. Iulian Boldea, Geometriile focului, în „Luceafărul”, nr. 32 (375), 16 septembrie 1998, p. 10.

59. Dumitru Chioaru, Developări în perspectivă. Simona-Grazia Dima, în „Euphorion”, an 9, nr. 3 (88-89-90), 1998, p. 14.

60. Ovidiu Morar, Simona-Grazia Dima, Focul matematic, în „Bucovina literară”, an 8, nr. 12 (94), decembrie 1998, p. 13.

61. Ionel Bota, Fiara fiinţei des-podobirea şi adoraţia „inversată”, în „Semenicul”, serie nouă, an 27, nr. 1-2, 1999, p. 12-13.

62. Eugen Evu, Simona-Grazia Dima, Focul matematic, în „Semne”, an 1, nr. 1, martie 1999, p. 6.

63. Mariana Filimon, Portretul unei poete, în „Contrapunct”, an 10, nr. 3-4 (212-213), martie-aprilie 1999, p. 19.

64. Gheorghe Mocuţa, O poetă (în) ofensivă, în „Arca”, an 10, nr. 4-5-6 (109-110-111), 1999, p. 182-186.

65 Mircea A. Diaconu, Simona-Grazia Dima, Confesor de tigri, în „Viaţa românească” an 94, nr. 5-6, mai-iunie 1999, p. 73-74.

66. Eugen Bunaru, Mirajul şi victoriile poeziei, în „Orizont”, an 11, nr. 5 (1408), 22 mai 1999, p. 19.

67. Nicoleta Gabor, Între ceremonie şi carnaval, în „Familia”, seria a V-a, anul 35 (135), nr. 6 (404), iunie 1999, p. 73-74.

68. Ada D. Cruceanu, „…într-o ştiinţă arhaică”, în „Convorbiri literare”, an 133, nr. 8 (44), august 1999, p. 11.

69. Dumitru Augustin Doman, Simona-Grazia Dima. Focul matematic, în „Calende”, nr. 1-5 (76-77), 1998, p. 47.

70. Lucian Scurtu, Simona-Grazia Dima. Focul matematic, în „Familia”, an 35 (135), nr. 2 (400), februarie 1999, p. 118-119.

71. Adrian Ţion, Valorizări ale semnului indicibil, în „Tribuna”, an 11, nr. 25-28, 1-31 iulie 1999, p. 10.

72. Nicoleta Gabor, Subteranele paşnice, în „Cronica”, an 34, nr. 7 (1483), iulie 1999, p. 9.

73 Iulian Boldea, Confesiune şi notaţie, în „Vatra”, an 27, nr. 7 (340), iulie 1999, p. 42-43.

74. Daniel Corbu, Poeţi optzecişti în colecţia „La steaua”. Simona-Grazia Dima – „Confesor de tigri”, în „Poezia”, an 5, nr. 3 (9), toamna 1999, p. 233-234.

75. Radu Voinescu, Elegii cu fiinţe mici, în „Luceafărul”, nr. 42 (443), 8 decembrie 1999, p. 11.

76. Alexandru Lungu, Veghe neaburită, în „Argo” (Germania), nr. 20, 1999, p. 12.

77. Ştefan Cucu, Confesor de tigri, în „Tomis”, an 5 (35), nr. 4 (357), aprilie 2000, p. 7.

78. Adrian Dinu Rachieru, „Scara” poeziei, în „Contemporanul. Ideea Europeană, an 10, nr. 17 (498), 27 aprilie 2000, p. 7.

79. Alexandru Ruja, Trecerea pragului, în „Calende”, nr. 1-2 (90-91), 2000, p. 6.

80. Gabriela Inea, Poate că nu suntem niciodată pierduţi, în „Convorbiri literare”, an 134, nr 8 (56), august 2000, p. 34.

81. Jeana Morărescu, Simona-Grazia Dima: „Teatrul interior” al Poeziei, în „Ramuri”, nr. 5-6 (1007-1008), p. 21-22.

82. Ionel Bota, Despre memoria activă a elementelor, în „Timpul” (Reşiţa), an 11, nr. 206 (2964), 1 septembrie 2000, p. 3.

83. Alexandru Pintescu, Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon, în „Poesis”, an 11, nr. 8-9 (127-128), august-septembrie 2000, p. 24-25.

84. Radu Voinescu, Literatura feminină de azi. Trei ipostaze ale generaţiei ’90 (VI), în „Luceafărul”, nr. 24 (516), 20 iunie 2001, p. 4.

85. Irina Petraş, „Impersonal, în trombe şi iertare, îl modula vântul”, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, an 10, nr. 43 (524), 9 noiembrie 2000. p. 5.

86. Ion Roşioru, Confesor de tigri, în „Convorbiri literare”, an 134, nr. 7 (55), iulie 2000, p. 40.

87. Florentin Popescu, Cronica literară. Cărţi de poezie, în „Sud”, an 6, nr. 3 (45), martie 2003, p. 5.

88. Victoria Milescu, Simona-Grazia Dima, Călătorii apocrife, în „Universul cărţii”, an 13, nr. 3-4 (147-148), martie-aprilie 2003, p. 12.

89. Ana Ioachim, Călătorii apocrife, în „Tomis”, nr. 5 (mai) 2003, p. 64-65.

90. Bogdan-Alexandru Stănescu, Duplex, în „Luceafărul”, nr. 17 (601), 7 mai 2003, p. 5.

91. Radu Voinescu, Reveriile lucidităţii, în „Viaţa românească”, an 98, nr. 6-7 (iunie-iulie) 2003, p. 221-226.

92. Henri Zalis, Tapiserii cu bilete şi taxatoare, în „Poesis”, an 14, nr. 5-6 (148-149), mai-iunie 2003, p. 9.

93. Gheorghe Secheşan, Optzecismul timişorean în loja naţională, în „Vatra”, an 30, nr. 6-7 (387-388), iunie-iulie 2003, p. 158-159.

94. Adrian Ţion, Jubilaţie în cuvânt, în „Steaua”, an 54, nr. 9 (659), septembrie 2003, p. 53-54.

95. Horia Gârbea, Două „călătorii apocrife”, în „Luceafărul”, nr. 38 (622), 29 octombrie 2003, p. 2.

96. Bogdan-Alexandru Stănescu, Simona-Grazia Dima, Călătorii apocrife, în „Ziua literară”, nr. 80, săptămâna 24 noiembrie-30 noiembrie 3003, p. 4.

97. Mariana Ionescu, Uzina visului, în „Universul cărţii”, an 13, nr. 11 (155), noiembrie 2003, p. 11.

98. Gheorghe Mocuţa, Simona-Grazia Dima: magia „ştiinţei embrionare”, în „Poesis”, an 15, nr. 1-2-3 (157-158-159), ian-feb-mar 2004, p. 46-47.

99. Adrian Dinu Rachieru, Optzecismul atipic (II) Progresia Grazia, în „Convorbiri loiterare”, an 137, nr. 2 (98), februarie 2004, p. 48-50.

100. Mariana Criş, O poetă a contrariilor, în „Luceafărul” nr. 22 (653), 9 iunie 2004, p. 4.

101. Luminiţa Corneanu, Simona-Grazia Dima – Dreptul rănii de a rămâne deschisă, în „Ramuri”, nr. 5-6 (1055-1056), mai-iunie 2004, p. 12.

102. Iulian Boldea, Iniţieri apocrife, în „Vatra”, an 31, nr. 7-8 (400-401), iulie-august 2004, p. 130-131.

103. Dumitru Matală, Cartea de poezie. Simona-Grazia Dima – Dreptul rănii de a rămâne deschisă, în „Universul cărţii”, an 14, nr. 9-10 (165-166), septembrie-octombrie 2004, p. 16.

104. Adrian Ţion, Rana – harul vieţii, în „Luceafărul”, nr. 28 (659), 21 iulie 2004, p. 6.

105. Marius Chelaru, Din Tiruvannamalai, dincolo de timp, „Convorbiri literare”, an 139, nr. 10 (118), octombrie 2005, p. 125-126.

106. Dan Bogdan Hanu, Punctele de fugă ale ascezei, în „Convorbiri literare”, nr. 9 (129), septembrie 2006, p. 76-77.

107. Adrian Ţion, Actualitatea virtualelor modele, în „Luceafărul”, nr. 33 (756), 20 septembrie 2006, p. 6.

108. Mihai Vieru, Focul matematic – o mică colecţie de Swarovsky, în „Tomis”, nr. 464, noiembrie 2008, p. 35-36.

109. Florin Oprescu, Reinventarea lui Proteu, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, an 20, nr. 1 (682), ianuarie 2009, p. 30.

110. Horia Gârbea, Simona-Grazia Dima, Labirint fără minotaur, în „Luceafărul”, nr. 9 (881), 8 aprilie 2009, p. 13.

111. Barbu Cioculescu, Poete, poeţi…, în „Acolada”, an 3, nr. 9 (24), septembrie 2009, p. 4.

112. Gheorghe Mocuţa, Simona-Grazia Dima, Labirint fără minotaur –, în „Arca” nr. 1-2-3 (226-227-228) 2009, p. 244-245.

113. Ion Zubaşcu, Armonia prin diferenţă, în „Familia”, an 46 (146), nr. 2 (531), p. 39-43.

114. Petre Ciobanu, Firul Ariadnei – ieşirea din labirint, în „Ramuri” nr 7-8 (iulie-august), 2009, p. 13.

115. Simona Mărieş, Labirint fără minotaur, în „Steaua”, an 9, nr. 12 (734), decembrie 2009, p. 31.

116. Horia Gârbea, Sabia şi fântâna. Un cadavru fericit într-o căruţă cu melancolii. Simona-Grazia Dima, La ora fulgerului, în „Luceafărul”, nr. 5-6 (923-924), februarie 2010, p. 21.

117. Barbu Cioculescu, După fulger, în „Acolada”, an 4, nr. 4 (31), aprilie 2010, p. 4.

118. Adela Naghiu, Simona-Grazia Dima sau graţia „îmbrăcării în poezie”, în „Nord literar”, an 8, nr. 2 (81), februarie 2010, p. 4.

119. Ştefan Vlăduţescu, Luminozitatea metafizică, în „Ramuri”, nr. 1 (1123), ianuarie 2010, p. 6-7.

120. Ion Zubaşcu, Simona-Grazia Dima în „Aula Magna a Universităţii Fluide”, în „Conta”, nr. 2., 2010, p. 139-144.

121. Ionel Necula, Simona-Grazia Dima şi activele doxei, în „Contemporanul. Ideea Europeană”,an 21, nr. 10 (703), octombrie 2010, p. 13.

122. Paul Aretzu, O poezie ca un cristal viu, în „Euphorion”, an 21, nr. 5-6, mai-iunie 2010, p. 11.

123. Aurelian Titu Dumitrescu, Pelerinaje la porţile misterului (meditaţie asupra unui destin singular), în „Ramuri”, nr. 10 (1132), octombrie 2010, p. 14.

124. Adrian Ţion, Străfulgerările serenităţii, în „Dacia literară”, an 21, nr. 4 (91), 2010, p. 107-109.

125. Gheorghe Mocuţa, Simona-Grazia Dima: meditaţii şi metamorfoze lirice, în „Poesis”, an 21, nr. 11-12 (238-239), noiembrie-decembrie 2010, p. 17-18.

126. Mihai Posada, Simona-Grazia Dima, La ora fulgerului, în „Vatra”,an 37, nr. 5-6 (470-471), 2010, p. 159-162.

127. Adrian Dinu Rachieru, Poezia ca „scut aerian”, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, an XXII (22), nr. 2 (707), 2 februarie 2011, p. 12.

128. Radu Voinescu, Simona-Grazia Dima – un ermetism bine temperat, în „Sud”, an XIV (14), nr. 1-2 (137-138), ianuarie-februarie 2011, p. 5.

129. Ioan Moldovan, (Rubrica Replay @ Forward) Simona-Grazia Dima. Interiorul lucrurilor, în „Familia”, seria a 5-a, an 47 (147), nr. 6 (547), iunie 2012, p. 17–18.

130. Ion Zubaşcu, (Rubrica Criterion) Simona-Grazia Dima în Aula Magna a Universităţii fluide, în „Familia”, seria a 5-a, an 47 (147), nr. 6 (547), iunie 2012, p. 45–50.

131. Adrian Ţion, Propensiune spre miezul poetic, „Tribuna”, serie nouă, an 10 (X), nr. 218, 1–15 octombrie 2011, p. 5.

132. Felix Nicolau, Elanul şi harnaşamentul, în „Luceafărul de dimineaţă”, nr. 37 (1017), noiembrie 2011, p. 6.

133. Morelle Smith (Marea Britanie), Inclusiveness and Magic – Simona-Grazia Dima’s Poetry, “Levure littéraire” no. 4, noiembrie 2011 (Metz, Franţa)

http://www.levurelitteraire.com/0NUMERO4/TEXTES/morelle.htm

134. Mircea Bârsilă, Simona-Grazia Dima, în „Ramuri, nr. 12, 2011, p. 12, 19.

135. Dumitru Chioaru, Despre lucruri şi poezie, în „Ramuri, serie nouă, nr. 1 (1147), 2012, p. 5.

136. Gheorghe Grigurcu, O fiică a focului, în „România literară”, an 44 (XLIV), nr. 7, 17 februarie 2012, p. 17.

137. Margareta Bineaţă, Un scorpion villonesc, în „Litere”, an 13 (XIII), nr. 1 (142), ianuarie 2012, p. 15–16.

138. Ştefan Borbely, „Chipuri de adâncime”, în „Apostrof”, an 23 (XXIII), nr. 2 (261), februarie 2012, p. 6.

139. Lucian Gruia, Simona-Grazia Dima – Interiorul lucrurilor, în „Poesis”, an 23 (XXIII), nr. 4–5–6 (255–257), 2012, p. 44–45.

140. Lucian Gruia, Simona-Grazia Dima – Interiorul lucrurilor, în „Luceafărul de dimineaţă” nr. 7 (125), iulie 2012, p. 6.

141. Valeria Manta Tăicuţu, Simona-Grazia Dima: „Interiorul lucrurilor”, în „Spaţii culturale”, nr. 23, iulie-august 2012, p. 71–72.

142. Ionel Necula, Un jurnal de lecturi literare, în „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 8 (725), august 2012, p. 32.

143. Ionel Necula, Simona-Grazia Dima şi jurnalul său de lecturi literare, în „Dunărea de Jos” (Galaţi), serie nouă, an 11, nr. 126, august 2012, p. 26–27.

Powered by WordPress | Designed by: Online Games | Thanks to DJ, Games and Addicting Games